Colofon

Redactie
Hoofdredacteur: Maria Boog
Penningmeester: Marjolein Wellink
Secretaris: Luna van Melick
PR: Maria Boog
Vormgeving: Marjolein Wellink
Webredactie: Maria Boog

Redactieraad
Maaike Bleeker, Isis Germano, Michiel Kamp, Frank Kessler, Mirko Schäfer en Hanna Surma

Vrienden van BLIK
Wij vinden het heel fijn dat deze mensen Vriend van BLIK zijn en willen ze daarom hier bedanken: Ansje van Beusekom, Maaike Bleeker, Asher Boersma, Willem Bongers, Joost Broeren, Vincent Crone, Frank de Glas, Liesbeth Groot Nibbelink, Lotte Harmsen, Chiel  Kattenbelt, Frank Kessler, Sonja de Leeuw, Koen Leurs, Rob Leurs, Sigrid Merx, Jan-Willem van der Mijde, Toine Minnaert, Eggo Müller, Joost Raessens, G. van der Sluijs, Sarie Soewargana, Iris van der Tuin, André van der Velden, Nanna Verhoeff, Dennis Vermeulen, Imar de Vries, Moira van der Weijden, Joep Wiegel, Lizzy van Winsen, Herman de Wit en Klaas de Zwaan.

Met dank aan
Frank Kessler en Klaas de Zwaan

Auteursrechten
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke manier dan ook, zonder toestemming van de BLIK-redactie. Indien je meent over de auteursrechten van wat dan ook in deze editie te beschikken en daar naar jouw mening onvoldoende mee is gedaan, verzoeken we je contact op te nemen met de redactie. Het auteursrecht op de afzonderlijke bijdragen berust bij de desbetreffende auteurs.

Abonnementen
BLIK wordt gemaakt door studenten van het departement Media- en Cultuurwetenschappen van de Universiteit Utrecht en verschijnt driemaal per academisch jaar. Abonnementen kosten €17,50 en €12,50 per jaargang voor respectievelijk reguliere abonnees en studenten. Recente losse nummers kosten €8,- en oudere nummers €5,-. Aanmelden als abonnee of bestellen van eerdere edities kan via de website.

Abonnementen kunnen schriftelijk tot uiterlijk 1 augustus van het volgende abonnementsjaar worden opgezegd. Bij niet tijdig opzeggen wordt het abonnement automatisch voor één jaar verlengd. Opzeggen kan via het contactformulier op de website, per e-mail of per post.

Een uitgave van Stichting BLIK
Muntstraat 2A, 3512EV te Utrecht
info@blikonline.nl
www.blikonline.nl
©2018, Redactie BLIK
ISSN: 1877-5802