Volume #2

BLIK #2.0

In het themanummer Uncanny Media: the dark side of media van oktober ging het BLIK uitgebreid in op de onlangs gehouden conferentie van Uncanny Media. Tijdens de conferentie gaven nationale en internationale sprekers uit verschillende disciplines lezingen over de donkere kant van mediale interactie.

BLIK #2.1

BLik2_1

Alle bijdragen in de nieuwste editie van BLIK balanceren tussen mediatheorie en praktijk. In ons hoofdartikel bespreken we hoe wetenschappelijke theorieën als zoeklicht kunnen dienen in de zoektocht naar meer inzicht en om nieuwe vragen te stellen. Dat licht lijkt letterlijk door onze kenmerkende afbeelding op de omslag te schijnen, die opzettelijk onscherp is. Dit omdat het stellen van een nieuwe vraag meer vereist dan een verstrooide blik, maar de aandachtige visie van de kritische toeschouwer.

BLIK #2.2

De honderdjarige introductie van een standaardtijd voor Nederland in mei 2009 is voor BLIK aanleiding om de grenzen van de werkelijkheid te verkennen met de speciale editie met als thema Tijd en Ruimte. Op onze website kunt u het volledige inhoudsoverzicht van het nummer lezen, het artikel van Inga Schaub en de bijlagen van het artikel van Panayiota Tsatsou over de praktijk van e-commerce in Griekenland.