Redactie

David ten Cate - Hoofdredacteur en Penningmeester


David is een Media en cultuuralumnus en een eerstejaars student RMA Media, Art and Performance Studies. Hij is al onderdeel van de BLIK-redactie sinds oktober 2018, en vraagt zich af hoe lang hij het nog zal kunnen volhouden. Zijn voornaamste interesses in audiovisuele cultuur zijn nieuwe mediafilosofie, kritische theorie, esthetische theorie, en ecomedia. Hij heeft ook een Bachelor in Geschiedenis, een feit dat hij als excuus gebruikt om de ene na de andere politieke discussie in redactievergaderingen aan te zwengelen, zeker als niemand erom vraagt. David is penningmeester van BLIK sinds kort na zijn toetreden tot de redactie, en nam over als hoofdredacteur in maart 2020, met een globale crisis tot gevolg.

Dominique de Wilde - Secretaris en Websitebeheerder

Dominique is een derdejaars Media en cultuurstudent die zich in september 2019 bij de redactie van BLIK toevoegde. Binnen haar studie Media en Cultuur heeft zij voor het verdiepingspakket ‘comparative media studies’ gekozen omdat ze het belangrijk vindt om haar kennis breed te ontwikkelen. Dominique is voornamelijk geïnteresseerd in de sociologische en antropologische aspecten van Media en cultuur en is hiernaast ook erg geïnteresseerd in filosofie en psychologie en hoe al deze vakgebieden elkaar kunnen ondersteunen en aanvullen. Binnen de redactie van BLIK vervult Dominique de rol van secretaris. Ook heeft zij recentelijk de rol van ‘webeditor’ op zich genomen. 

Tawny Sleebos - Public Relations (PR)

Tawny is een tweedejaars Media and culturstudent en is sinds oktober 2020 een lid van de redactie van BLIK. Haar huidige onderzoeksinteresse, die vaak verandert, is gericht op Aziatische representatie en identiteit in media. In haar vrije tijd is ze creatief bezig en leert ze graag nieuwe talen. Momenteel studeert ze Koreaans, hoewel haar eerder geleerde talen waarschijnlijk ook wat aandacht zouden willen. Binnen de redactie van BLIK vervult Tawny de rol van PR.

Macy Hohenleitner - International Officer

Macy is een internationale, tweedejaars Media and Culture-student, die deelneemt aan het Humanities Honours Programme. Macy is hierbinnen voornamelijk geïnteresseerd in performance studies en cultural theory. Daarnaast houdt zij er natuurlijk ook van om essays te lezen en bewerken. Macy voegde zich in oktober 2020 bij de redactie van BLIK en is hierbij de eerste international ooit in de redactie. Zij heeft de taak van ‘International Officer’ en leidt hierbij de internationalisering van BLIK. “Macy ook zit in op Nederlandse les en hoopt vloeiend Nederlands te leren!” 

Roos Thomassen - Hoofd Grafisch Ontwerp

Noortje Scheurs - Review Officer

Noortje is een vierdejaars Media en cultuurstudent, met een specialisatie in Film- en mediacultuur. Ze is net klaar met haar stage als redactie- en social mediastagiaire bij productiehuis Stokvis Content en hoopt in september 2021 te starten met een master. Ze is geïnteresseerd in schrijven en films, daarom zit ze bij de redactie van BLIK en heeft ze ervoor gekozen om de leiding te hebben over het reviewprogramma! Ze is verder geïnteresseerd in wereldliteratuur en heeft daarom een minor in deze richting gevolgd. Op dit moment is ze druk bezig met haar nieuwe hobby: fotografie. Het liefst van alles is ze creatief bezig!