Colofon

Redactie

Hoofdredacteur: David ten Cate
Penningmeester: David ten Cate
Secretaris: Dominique de Wilde
Public Relations: Tawny Sleebos
Vormgeving: Roos Thomassen
Webredactie: Dominique de Wilde

 

Redactieraad

René Glas, Michiel Kamp, Frank Kessler, Hanna Surma, Jasper van Vught

 

Vrienden van BLIK

De redactie waardeert de steun die de vrienden van BLIK gedurende vele jaren hebben gegeven en wil hen daarom hier graag bedanken:
            Ansje van Beusekom, Maaike Bleeker, Asher Boersma, Willem Bongers-Dek, Joost Broeren-Huitenga, Vincent Crone, Karin van Es, Frank de Glas, Liesbeth Groot-Nibbelink, Chiel Kattenbelt, Frank Kessler, Sonja de Leeuw, Koen Leurs, Rob Leurs, Sigrid Merx, Jan-Willem van der Mijde, Toine Minnaert, Eggo Müller, Joost Raessens, Sarie Soewargana, Iris van der Tuin, André van der Velden, Nanna Verhoeff, Imar de Vries, Jasper van Vught, Moira van der Weijden, Lizzy van Winsen, Herman de Wit, Klaas de Zwaan.

 

Auteursrechten

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke manier dan ook, zonder toestemming van de BLIK-redactie. Indien je meent over de auteursrechten van wat dan ook in deze editie te beschikken en daar naar jouw mening onvoldoende mee is gedaan, verzoeken we je contact op te nemen met de redactie. Het auteursrecht op de afzonderlijke bijdragen berust bij de desbetreffende auteurs.

 

Abonnementen

BLIK wordt gemaakt door studenten van het departement Media- en Cultuurwetenschappen van de Universiteit Utrecht en verschijnt driemaal per academisch jaar. Abonnementen kosten €17,50 en €12,50 per jaargang voor respectievelijk reguliere abonnees en studenten. Recente losse nummers kosten €8,- en oudere nummers €5,-. Aanmelden als abonnee of bestellen van eerdere edities kan via de website.

Abonnementen kunnen schriftelijk tot uiterlijk 1 augustus van het volgende abonnementsjaar worden opgezegd. Bij niet tijdig opzeggen wordt het abonnement automatisch voor één jaar verlengd. Opzeggen kan via het contactformulier op de website, per e-mail of per post.

 

Met speciale dank aan

Frank Kessler en Klaas de Zwaan

 

Een uitgave van Stichting BLIK

Muntstraat 2A, 3512EV te Utrecht

info@blikonline.nl

www.blikonline.nl

©2021. Stichting Blik. ISSN: 1887-5802