KargaKinema_Blik
Nieuws

Event: KargaKinema & BLIK over Smart Cities

Vorig jaar vond de eerste editie van de KargaKinema en BLIK-filmavond plaats. Onder andere filmfragmenten, professoren en één van BLIKs gepubliceerde auteurs kwamen aan bod. Omdat dit een succes was, vindt donderdag 29 januari de tweede editie plaats, en centraal in deze avond staan Smart CitiesHet begrip Smart City wordt steeds meer gebruikt in verschillende bedrijfssectoren. Naast dat de term een populair begrip is in het nieuwe media discours, beginnen steeds meer bedrijven en overheden de term ook toe te passen.

Met Smart City wordt vaak aangeduid hoe op een slimme manier ICT kan worden ingezet in de stad. Denk hierbij aan het centrum van de stad dat steeds meer gevormd wordt door beeldschermen dan door bijvoorbeeld etalages. Het kan echter ook breder: energiedisplays die in het huis opgehangen worden, de inzet van robots in de ouderenzorg, maar ook het 3D-printen van huizen.

In de stad schijnen steeds meer geavanceerde technologieën gehuisvest te zijn, waardoor het aanzien van de stad verandert.Wat betekent deze verandering van de stad eigenlijk voor de leefbaarheid ervan? Is het mogelijk dat inwoners van de stad steeds meer afhankelijk worden van technologie en het gemak ervan? Het gemak dat gepaard gaat met het gebruik van de technologie gaat vaak echter ten koste van de privacy van de inwoner. De vraag is echter tot hoe ver we bereid zijn onze privacy op te geven voor een leefbare stad.

Dit is wat BLIK en de Kargadoor aan de kaak willen stellen.We zullen ons hoofd buigen over het vraagstuk wat (digitale) technologie, op dit moment en in de toekomst, betekent voor de leefbaarheid van een stad en hoe de inwoners van de stad zich hiertoe kunnen verhouden. Tijdens de avond zullen architect Jaap Bekkers en mediawetenschapper Asher Boersma hun visies delen om zo te kijken hoe de toekomst van de stad er volgens hun uitziet. Daarnaast is er voldoende ruimte voor toehoorders om de discussie aan te gaan met deze sprekers. De discussie zal begeleid worden door verschillende filmfragmenten over het idee van de utopische en dystopische stad.

Wat:        KargaKinema & BLIK over Smart Cities
Waar:      Kargadoor, Utrecht
Tijd:       aanvang 19.30 uur
Entree:   € 3,-

Speciaal voor deze avond zal BLIK losse tijdschriften verkopen voor € 3,-!
Neem gepast geld mee.