BLIK / Vooys


BLik1_2Dit samenwerkingsverband tussen VOOYS, tijdschrift voor letteren, en BLIK, tijdschrift voor audiovisuele cultuur, leverde een 128 pagina’s dikke editie Woord/Beeld op. Uiteenlopende artikelen en interviews met Shalom Auslander en Craig Thompson maken dit nummer tot één van ons meest gevarieerde uitgaven.

ARTIKELEN

Artikel: Literatuur als visueel medium – Ernst van Alphen
Ernst van Alphen bespreekt de invloed van de oprukkende beeldcultuur binnen de letterkunde en literatuurwetenschap. De zogenaamde ‘woord en beeld’-relaties die Van Alphen bespreekt zijn een perfecte introductie voor dit thema nummer Woord & Beeld.
Artikel: Inventing Otherness – Joost Broeren
Dit artikel van Joost Broeren (beeld door Merel Barends) heeft als ondertitel: “The corruption of abusive subtitling in Heroes”. Het gaat over het gebruik van ondertiteling niet alleen in zijn onzichtbare vorm als puur descriptieve vertaling, maar ook als een esthetische vorm an sich. Broeren bekritiseert het tekort aan mediawetenschappelijke aandacht betreffende ondertiteling.
Essay: Hyperbewust van de kleine dingen des levens – Joost Pollmann
Joost Pollmann schrijft in dit essay over het boek en de strip als spiegel; het egodocument als zelfreflectie. Hij handelt vooral over hoe vrouwen door de eeuwen heen door middel van tekst en beeld hun leven vastlegde in boeken. Wat opvalt is dat het hier de meest futiele beschrijvingen betreft: “Niets is triviaal als het erom gaat je eigen werkelijkheid te reconstrueren en het zijn juist de Alltagsgeschichten die levensechtheid uitwasemen.”
Interview: Shalom Auslander, Painfully, Crippingly, Incurably, Miserably, Religious – Babette Dunkelgrun
Het interview met schrijver Shalom Auslander, uitgevoerd door Babette Dunkelgrun, gaat over zijn boek Foreskin’s Lament (vertaald als Klaaglied van een voorhuid). Vanaf de eerste uitspraak is de toon gezet: “The Jesuits have a saying: ‘Give me a boy until he is seven and I will give you the man.’ They know that all they have to do us fuck up a kid’s head for the first seven years of his life, and no matter what he does, where he goes, or what he’s preached after that, they’ve got him where they have to get him.”
Artikel: Het weerwoord van het beeld – Lizzy van Winsen

Lizzy van Winsen (met beeld van Asher Boersma) bespreekt Marshall McLuhan’s Counterblast in haar artikel; een samenwerking van de Engelse literatuurwetenschapper McLuhan en kunstenaar Harley Parker. Van Winsen betoogt dat de illustraties in Counterblast de meest consequente wijze zijn om McLuhan’s theorie in vorm en inhoud weer te geven.

Column: Uit de kast – Vincent Crone
In de rubriek “Uit de Kast!” krijgt televisiewetenschapper Vincent Crone de kans om zijn favoriete boek prijs te geven. Getiteld als Met een aanhanger achter het leven verwoordt Crone dat het enigszins een heikel punt voor hem is om zijn favoriete boek te bepalen.
Essay: Whoever said we stopped reading? – Roos Brekelmans
Roos Brekelmans vraagt in haar artikel aandacht voor de “Novelisation”; de novellisering van een origineel verhaal tot een uitbreiding (fanfictie) of de her-iets (herschrijving, herfilming etc.) van dit origineel.
Artikel: Zappen door emblemen – Feike Dietz
Feike Dietz schrijft in dit artikel over het Nieuwe Lezen; de manier van lezen die voortkomt uit hypertekstualiteit, een belangrijke eigenschap van nieuwe media. Dietz zet enkel kanttekeningen bij dit Nieuwe Lezen, want is het eigenlijk wel een nieuwe vorm van lezen? Of doen we dit al veel langer?
Interview: Craig Thompson, The blend of pictures AND words is part of the point – Emy Koopmans

Dit interview van Emy Koopman met de striptekenaar Craig Thompson, bekend van Blankets, handelt over Thompson’s creatieve werkproces, zijn privé leven, idealen en zijn nieuwste project.

Beeldessay: Het verhaal van de foto – Jan Baetens

Jan Baetens betoogt in dit artikel dat we op een verantwoorde manier foto’s kunnen lezen. Hij pleit voor een literatuurwetenschappelijke interpretatie van de narrativiteit van het fotografisch beeld. De relatie tussen fotografie en narrativiteit is een complexe zaak waarbij het, zijns inziens, noodzakelijk is een analysemodel te ontwikkelen waarbij de narrativiteit veel strakker benaderd wordt.

Column: Off the Shelf – Keine Brillenburg Wurth

In de rubriek “Off the Shelf!” krijgt literatuurwetenschapper Kiene Brillenburg Wurth de kans om haar favoriete film/documentaire prijs te geven. Getiteld als War, Sound, and the Virtual, verwoordt Brillenburg Wurth waarom zij Heddy Honigmann’s documentare crazy uitgekozen heeft.

Cartoon: Vallen en opstaan – Esli Tapilatu

Cartoon speciaal gemaakt voor deze BLIK/Vooys samenwerking.

Essay: Deep Memory in de goot – Ingrid van Osch

Het artikel van Ingrid van Osch (met beeld van Bert Jacobs) gaat over de overdracht van traumagerelateerde herinneringen. In het bijzonder gaat het over Art Spiegelmans grafische roman Maus. Wat voegt deze “commix”, zoals Spiegelmans het noemt, toe aan de hoeveelheid holocaust literatuur die reeds voorhanden is? En wat is de kracht van Commix?

Artikel: Horror als huiswerk – Gerard Bouwmeester & Maria Patijn

Dit artikel, van de hand van Gerard Bouwmeester en Maria Patijn, bespreken Johan Yperman’s Cyrurgie. Het is een Middelnederlandse populair-wetenschappelijke beschrijving van slachtwerktuigen, wonden en lichamen. Het gaat Bouwmeester en Patijn vooral tussen de relatie tussen tekst en illustratie. Zij pleiten met verve voor een nieuwe bestudering van dit Middelnederlandse meesterwerk.

Column: Ideaalbeeld – Annette Portegies

Annette Portegies betoogt in deze column dat iedereen die zich met literatuur bezighoudt zich bewust moet worden van het ‘alledaags seksisme’ in de literaire wereld. Schrijfsters worden tot op de dag van vandaag in literair opzicht consequent de mindere van hun mannelijke tegenhangers gevonden. Portegies stelt dat het de lezer is die hier iets aan kan veranderen, als deze maar consequent voor kwaliteit zou kiezen.

Review: A New Path Through the Field – Joost Broeren

Joost Broeren bespreekt het blad Journal of Adaptation in film & Performance.

Review: Film en stripverhaal: Een Congres in Udine – Frank Kessler

Frank Kessler bespreekt in zijn review Film en stripverhaal: een congres in Udine de vijftiende editie van de Convegno Internazionale di Studi sul Cinema te Udine.

Benieuwd naar de hele artikelen? Bestel dan hier BLIK #1.2 VOOYS