BLIK #9.2

Artikel: Museum der verdeelden: nationaal bewustzijn en het Surinaams Museum tijdens de Autonomie – Bob Molenberg

Bob Molenberg doet een kritisch achtergrondonderzoek naar het Surinaams Museum en vraagt zich af of de interpretatie van Surinaams erfgoed wel zo neutraal is als gepretendeerd wordt. Aan de hand van Laurajane Smith’s authorized heritage discours betoogt hij dat het museum een op het Westen gerichte culturele vrede uitdroeg, maar hierdoor tegelijkertijd onbedoeld bijdroeg aan de nationalistische gevoelens van de Surinaamse bevolking.

Teacher’s column: Cuckoo Connectivities – Anne Kustritz

In her teacher’s column, Anne Kustritz elaborates on the objects of her research projects such as slash fan fiction and contemporary transmedia storytelling. She finds it is of great value she has a background in Cultural Studies, Psychology and Anthropology. In this way she can steal research tools from different disciplines and combine them in her own research.

Essay: How You Watch Is in Your Hands: The Netflix Switch as Theoretical Object – Jessica Scarpati

In dit artikel bespreekt Jessica de Netflix Switch als technologisch, maar vooral theoretisch object. De Switch – die als een fysieke do-it-yourself-knop aan de Netflixgebruiker gepresenteerd wordt – automatiseert met één druk op de knop een aantal taken die het kijken naar Netflix aangenamer zouden moeten maken. Jessica onderzoekt aan de hand van het dispositief en de connotatie van de Switch de aannames die Netflix maakt over hoe een gebruiker het kijken naar Netflix als aangenaam kan ervaren. Ook wordt de Switch besproken in de context van remediatie.

Beeldessay: De geschilderde blik – Carlijn Bakker

Carlijn Bakker maakt portretschilderijen. In deze schilderijen vindt zij de blik van de persoon die zij schildert het belangrijkst. Daarnaast is ze ook geïnteresseerd in de blik van de toeschouwer. Waar blijft deze hangen als hij naar haar schilderij kijkt? Als Carlijn schildert, past ze gaandeweg veel aan. Hierdoor krijgt ze soms, als ze een schilderij heeft afgerond, het gevoel dat ze onderweg iets kwijtgeraakt is; iets wat onder al die lagen verf verborgen zit.

Artikel: Muziek in computergames: Pleidooi voor onderverdeling in ludische, filmische en fictionele muziek – Lars Koning

Lars Koning stelt in dit artikel de functionaliteit van muziek in computergames aan de kaak. Via een casestudy van <span style=”font-variant: small-caps;”>beyond: two souls</span> schetst hij een gelaagd onderscheid tussen ‘ludische muziek’, ‘fictionele muziek’ en ‘filmische muziek’. Hij concludeert dat deze vormen wel van elkaar te onderscheiden, maar niet van elkaar te scheiden zijn.

Column: White teeth, bright future: Listerine in de filmfantijdschriften van de jaren dertig – Marlijn Hegge

Marlijn Hegge onderzoekt in dit artikel op welke manier advertenties van Listerine werden ingezet in het tijdschrift Photoplay, dat populair was in de jaren dertig van de vorige eeuw. Ze komt erachter dat Listerine een verband legt met films uit Hollywood, om op die manier zijn producten aan de ‘gewone’ man te brengen, máár! Producten die met Hollywood geassocieerd werden, werden al snel luxeproducten genoemd, en Listerine was meer een gezondheidsproduct. Misschien daarom zijn de Listerinereclames in de loop van de tijd niet veel veranderd, stelt Marlijn. Een schone adem is immers iets van alle tijden…

Artikel: Programming Photoshop’s Actions as an Amateur: Working with the Adobe Photoshop’s Action Panel – Maranke Wieringa

Adobe gebruikt conventies die we kennen uit het technologisch audio/video-discours, zoals een play-knop, om zijn ‘action panel’ in Photoshop vorm te geven, zo stelt Maranke Wieringa. Dat werpt een zweem van gemak op, terwijl het helemaal niet zo gemakkelijk is om dat paneel te gebruiken. Amateurs die zelf willen leren werken met het actiepaneel komen van een koude kermis thuis, omdat het niet mogelijk is dit paneel stap voor stap te gebruiken; drukt iemand op de play-knop, dan gebeurt alles automatisch. Is dat schadelijk voor die amateur? Daar probeert Maranke antwoord op te vinden.

Interview met Peter van Kraaij: De dienstbare dramaturg – Sanne Jacobs en Rinke de Haan

Peter van Kraaij is dramaturg bij het Toneelgroep Amsterdam. Hij vertelt over zijn rol als dramaturg an sich, maar ook in verhouding tot een regisseur en acteurs. Ook legt hij uit hoe hij te werk gaat en waarom hij bepaalde keuzes wél en sommige keuzes juist niet maakt.