BLIK #9.0

BLIK bestaat tien jaar! Dat moet natuurlijk uitgebreid gevierd worden en daarom is deze jubileumeditie dubbeldik. De BLIK-redactie heeft aan verschillende auteurs die in het verleden in BLIK hebben gepubliceerd gevraagd hun artikel nogmaals te bekijken en daar op terug te blikken. Daarnaast is in deze editie een interview met de oprichters van BLIK ingesloten en gaan we op bezoek bij Frans Bromet. Natuurlijk ontbreken ook de originele, niet-geryclede artikelen, essays en columns niet.

ARTIKELEN

TerugBLIK: Inventing Otherness – Joost BROeren (origineel in BLIK #1.2)

Dit artikel van Joost Broeren had in de originele versie de ondertitel “The corruption of abusive subtitling in Heroes”. Het artikel zelf gaat over het gebruik van ondertiteling en dan niet alleen in zijn onzichtbare vorm als puur descriptieve vertaling, maar ook als een esthetische vorm an sich. Joost bekritiseert het tekort aan mediawetenschappelijke aandacht betreffende ondertiteling. In zijn terugBLIK stelt hij dat er eigenlijk niet zoveel veranderd is in de zeven jaar sinds hij dit artikel heeft geschreven: er is nog steeds weinig wetenschappelijke aandacht. Joost ziet wel een lichtpuntje: misschien gaat de komst van 3D uitkomst brengen!

Docentencolumn: Doing HISTORY on Screens – Sarah Bay-Cheng

In deze docentencolumn doet Sarah Bay-Cheng haar eigen onderzoek uit de doeken. Ze legt uit op welke manier haar achtergrond in theater en performance van pas kan komen bij onderzoek naar de digitalisering van geschiedenis. Sarah gaat er namelijk vanuit dat dit digitalisering ervoor zorgt dat onze beleving van de geschiedenis performatiever wordt.

INTERVIEW: Zo echt mogelijk; MET Frans Bromet – Rinke de Haan

Rinke de Haan interviewt Frans Bromet. Frans Bromet is een bekend Nederlands documentairemaker. Er wordt gesproken over de betrokken reportages die Frans Bromet maakt, over hoe te beginnen als je een documentaire wilt maken en over de echtheid van een documentaire.

ARTIKEL: Hoe Nederlandse radiopiraten de ether enterden – Gabriëlle van Vlodrop

In dit artikel schrijft Gabriëlle van Vlodrop over de verovering van de ether door het voorheen illegale radiostation Veronica. Het artikel focust op de wijze waarop Radio Veronica als onderdeel van een bredere sociaal-culturele beweging, die in de jaren zestig ontstond, een alternatief mediaal platform bood. Door middel van de termen dispositief en contra-dispositief worden de heterogene elementen van Radio Veronica geanalyseerd en wordt duidelijk hoe deze radiozender het Nederlandse radiolandschap, dat wij vandaag de dag kennen, mede gevormd heeft.

BEELDESSAY: Double Exposure – Feia van Dusseldorp

Double Exposure is een fotografietechniek waarbij twee beelden over elkaar heen getoond worden. Feia van Dusseldorp beschrijft hoe deze techniek haar helpt een sterke sfeer neer te zetten en de menselijke zoektocht naar verbondenheid te verbeelden.

TerugBLIK: De documentatie van het onzichtbare – Alette Verwoerd (origineel in BLIK #4.1)

De kantiaanse gedachte dat we de werkelijkheid enkel kennen op de manier zoals zij die aan ons voordoet, roept in het licht van de documentairerepresentatie een tweetal vragen op: welk medium realiseert de meest volledige weergave van de wereld zoals wij die kennen en waarom is een dergelijke weergave noodzakelijk? In dit artikel zoekt Aletta Verwoerd een antwoord door de geanimeerde documentaire grondig te bestuderen. Zij vergelijkt dit specifieke genre met haar live-action tegenhanger om de mogelijkheden die animatie in documentairefilm te bieden heeft een welverdiende bekendheid te geven. Aletta blikt terug op haar woordgebruik in haar artikel.

Interview: “Van BLIK wilden we echt een podium maken”; met Asher Boersma, Joost Broeren en Klaas de Zwaan – Bjorn Beijnon, Rinke de Haan en Eline Warnier

Een interview met de oprichters van BLIK kon natuurlijk niet uitblijven in dit jubileumnummer. Onze redacteurs vragen Klaas de Zwaan, Asher Boersma en Joost Broeren het hemd van het lijf: hoe is het nulnummer ontstaan?, waar komt de naam vandaan? en wat is het verschil tussen de inhoud van het tijdschrift op het moment ten opzichte van het het eerste nummer?

COLUMN: De Universiteit: geroerd door de duivel – Lieven Heeremans

Door een vergelijking te maken tussen de documentaire Jheronimus Bosch: Touched by the Devil (2015), die gaat over de zoektocht van kunsthistorici naar de authentieke werken van deze schilder, en de wetenschap, geeft Lieven Heeremans zijn mening over de universiteit van nu.

TeruBLIK: Exploring Paedophilia – Koen Leurs (origineel in BLIK #0.2)

Koen Leurs’ grondige analyse van het discours omtrent de pedofiel in het digitale tijdperk is nog altijd steengoed en zeer relevant. Structurele veranderingen in ons denken over kinderen en seksualiteit zijn nodig om het internet een veilige omgeving voor kinderen te maken. Koens terugBLIK werpt een interessant licht op het onderwerp pedofilie in de academische wereld en kaart het ontbreken van duidelijke ethische richtlijnen voor digitaal onderzoek aan.

Beeldessay: Overeenkomst in contrast – Marit van der Heijden

In dit beeldessay toont Marit van der Heijden contrasten tussen zwart-wit en symboliek, zoals je ziet bij het yin-yangsymbool. Daartegenover tonen diezelfde beelden overeenkomsten in de daadwerkelijke betekenis van het woord. Marit schrijft hoe tekenen een proces is, waarbij je het resultaat als vanzelf ziet ontstaan. De kijker ziet dan ook enkele vlekken en foutjes, maar uiteindelijk horen deze bij een tekening. Het tekenen in zwart-wit is een proces zonder vooroordelen, waarbij het grijze gebied van de samenleving getoond wordt. Waar contrast is, kan immers ook overeenkomst zijn.