BLIK #8.1

Het is een vaak genoemd cliché: media zijn aan het veranderen. Waar we vroeger nog met onze ouders op de bank zaten te wachten op een programma dat stipt om acht uur begon, kijken we inmiddels allemaal voor onszelf op een ander apparaat in een andere ruimte naar ander audiovisueel materiaal. Programma’s en websites als YouTube, Netflix en UitzendingGemist leiden ertoe dat de nostalgische gezelligheid verloren gaat. Ons mediagebruik is niet langer collectief, maar direct gericht op het individu. Welke richting gaat ons vakgebied hiermee op? Op deze vragen probeert deze editie van BLIK een antwoord te geven.

Artikelen

Docentencolumn: (Niet) luisteren naar media – Michiel Kamp

Het ontstaan van applicaties als Netflix en YouTube – waar hierboven al naar verwezen werd – is niet de enige ontwikkeling die stof heeft doen opwaaien binnen de mediawetenschap. Ook de muziekindustrie maakt een ontwikkeling door, zoals Michiel Kamp beschrijft in deze docentencolumn. Hoe werkt muziek door in deze verschillende mediaveranderingen en hoe moeten we hier dan op een nieuwe manier naar gaan kijken?

Artikel: The Imprisoned Tekst: an Analysis of the Performativity of the Preservational Acts of Archives – Hannah Ackermans

In dit artikel analyseert Hannah Ackermans het performatieve aspect van archiveren. Op welke manier is het feit dat we – als samenleving – iets belangrijk genoeg vinden om te bewaren, met daarbij in het bijzonder in het achterhoofd houdende op welke manier we iets dan bewaren, een performatieve handeling? Op deze vraag probeert Hannah antwoord te geven.

Interview: Hardnekkige geruchten rondom aan Applemuziekstreamingsdienst; een interview met Atze de Vrieze – Nanda Goedendorp en Yulan Duit

Door een bijbaan in een muziekwinkel ontdekte Atze de Vrieze dat de muziekwereld veel groter was dan hij in eerste instantie dacht. Begonnen als vrijwilliger groeide hij uit tot popjournalist bij het landelijk online medium 3voor12: een platform van de VPRO dat aandacht besteedt aan alternatieve popmuziek. Het is tegenwoordig lastig om applicaties als Spotify en Netflix in te delen in een hokje. BLIK-redacteurs Nanda Goedendorp en Yulan Duit sptaken met hem over dit vraagstuk, over de downloadcultuur en de poopjournalistiek in het algemeen.

Artikel: Strategies and Tactics in Netflix – Bjorn Beijnon

Bjorn Beijnon gaat ook in op verschillende nieuwe applicaties. In dit artikel beschrijft hij hoe gebruikers met deze applicaties omgaan. Eén ding is zeker: onze huidige kaders bieden niet genoeg houvast om deze fenomenen van vandaag de dag te analyseren en te verklaren.

Beeldessay: Artistiek bioloog – Jodie Grift

Voor Jodie Grift is creatief bezig zijn net zoiets als het werk dat een bioloog uitvoert. Ze is constant op zoek naar verborgen verwantschappen in de natuurlijke wereld en probeert deze verwantschappen vervolgens op een zo artistiek mogelijke manier naar voren te brengen.

Essay: Body Worlds and the Gendering of Happiness – Anke Worms

De tentoonstelling Body Worlds: The Happiness Project is een reizende tentoonstelling en is vanaf vorig jaar ook te zien in Amsterdam. In deze tentoonstelling krijgt de bezoeker, letterlijk, een kijkje in het menselijk lichaam en krijgt informatie over op welke manier het menselijk lichaam gelukkig kan worden. Anke Worms vraagt zichzelf af op welke manier dit kijkje ‘gegenderd’ is: op welke manieren worden mannen en vrouwen gelukkig en wat zegt dit over de manier waarop de tentoonstelling is vormgegeven?

Essay: MTV: Music or Reality? – Britt van Teijlingen

De laatste tijd kun je op MTV niet alleen naar muziekvideo’s kijken, maar zijn er ook andersoortige programma’s te zien – bijvoorbeeld realityprogramma’s waarin een muziekidool centraal staat. Britt van Teijlingen vraagt zich af wat deze nieuwe formats betekenen voor de muziekindustrie. Aan de hand van een programma over Miley Cyrus probeert ze antwoord op deze vraag te vinden.

Column: Games zijn eigenwijze pubers – Jasmijn Missler

De afgelopen jaren is er enorm veel verandering te zien binnen de game-industrie, waarover je kunt lezen in deze column van Jasmijn Missler. Wat zijn media – en in het bijzonder games – eigenlijk nog in de eenentwintigste eeuw en heeft het wel zin om deze objecten in hun cultuur te bestuderen als ze binnen de kortste keren toch weer verjaard zijn?