BLIK #8.0

Blik #8.0 verscheen in het begin van 2015. Voor dit nummer zijn rakende onderwerpen verzameld, die betrekking hebben op terrorisme, etniciteit en de rol van media op onze beeldvorming. Iedere mening mag gehoord worden en iedereen heeft het recht om gepubliceerd te worden, zo luidt het credo deze keer.

Artikelen

Docentencolumn: “Dear Judith, can you help me locate its source?” – Judith Thissen

“Dear Judith, can you help me locate its source?” stond in een mail gericht aan Judith Thissen. Zij houdt van speurwerk, dus het is daarom dat ze probeerde om het theater op de foto (kijk voor die foto in het artikel!) te achterhalen. Ze beschrijft haar zoekproces: allereerst kijkt ze naar wat er opvalt aan de foto, de entree van het theater en de dagen waarop het theater geopend is. Deze hints geven haar alle ruimte om haar zoekgebied af te bakenen. Wanneer ze er eindelijk achterkomt welk theater het theater op de foto is, is het al te laat: de komende tijd duikt ze nog vaker het archief in!

Essay: M.I.A.’s Born Free: Hybridity, New Ethnicities and Visuality – Aimée Siegers

In dit essay gaat Aimée Siegers dieper in op muziekvideo’s, de artiesten daarin en hun diasporische identiteit. Dit doet ze aan de hand van de muziekvideo Born free van M.I.A. Aimée bekijkt hoe M.I.A. binaire opposities tussen de westerse en oosterse culturen probeert op te lossen om, aan de hand van een postkoloniale theorie en geïnspireerd op de ideeën van Saïd, vervolgens deze vraag te beantwoorden.

Interview: De reizende straat in de kerk –  Eva Grosfeld en Rachelle Mol

Terts Brinkhoff is oprichter van de Parade. Eva Grosfeld en Rachelle Mol vragen hem het hemd van het lijf over de winterse versie daarvan, logisch de Winterparade. Dit theaterfestival wordt telkens in verschillende kerken gehuisvest. De gehele geschiedenis van de Winterparade wordt in kleuren en geuren door Brinkhoff verteld.

Essay: Opsporing verzocht: drama, narratief en constructie van een angstdiscours – Dave Giesbertsen

Dave Giesbertsen analyseert in dit essay hoe Opsporing verzocht drama en narratief intergreert in reconstructies van misdaden en of, en zo ja, hoe, het programma hiermee bijdraagt aan een angstdiscours. Hij wil hiermee een bijdrage leveren aan het debat omtrent het wel of niet veroorzaken van angstgevoelens door dit soort televisieprogramma’s. Deze vraag beantwoordt hij door een misdaadcasus uit Opsporing verzocht onder de loep te nemen.

Beeldessay: ANNO-SANNE – Sanne van Hemert

ANNO-SANNE is het afstudeerwerk van fotografe Sanne van Hemert. Zij probeert haar lezer, kijken of toeschouwer op een vrije manier mee te nemen in haar belevingswereld. ANNO is een verminkte jongen en jong en naïef als Sanne was, besloot zij hem te mailen. Haar beelden gaan over de zoektocht naar deze mysterieuze jongen, die zij nooit ontmoet heeft.

Artikel: Post-9/11 zombiefilms: De zombie als terrorist – Thomas Wijnaendts van Resandt

De tragische gebeurtenissen van 9/11 hadden en hebben een grote impact op de samenleving. Thomas Wijnaendts beweert dat het Horrorgenre na die dag grootser en groter is geworden. Zombiefilms bleken perfect te zijn voor het uiten van sociaal-culturele kritiek. In dit artikel schetst hij allereerst het post- 9/11 horrorgenre en spitst zich daarna toe op zombiefilms, met de film <span style=”font-variant: small-caps;”>dawn of the dead</span> in het bijzonder.

Artikel: Wij van Facebook adviseren Facebook – Chantal van Elden

Het internet is onderdeel van ons dagelijks leven. Chantal van Elden beschrijft hoe Facebook zichzelf, als bedrijf, in de spotlights zet als wereldverbeteraar. Ze onderzoekt hoe Facebook zichzelf presenteert en welke mogelijke beweegredenen hierachter liggen.

Column: Rebellerende regisseurs en choquerende scènes – Sophie Speklé

De column van Sophie Speklé start met de omschrijving van een lugubere scène uit <span style=”font-variant: small-caps;”>un chien andalou</span> (1929). Er is al veel gediscussieerd over de mogelijke betekenissen van deze film, maar Sophie draagt daar toch aan bij door te omschrijven hoe deze discussie vormneemt en wat zij zo intrigerend vindt aan art-housefilms.

Benieuwd naar de hele artikelen? Bestel dan hier BLIK #8.0.