BLIK #7.1

BLIK #7.1 verscheen in juli 2014. De artikelen in dit nummer bestrijken verschillende facetten van media en kijken verder dan de gangbare mediavormen zoals film, televisie en muziek. Zo wordt kleding ook als medium geïntroduceerd en komt de rol die de filosoof en kunstenaar spelen in een tijd van nieuwe media aan bod. In het nummer wordt kritiek geleverd op bestaande mediavormen en gepleit voor een alternatieve visie op media. In deze BLIK bieden de verschillende meningen die er heersen over allerlei mediagerichte onderwerpen weer interessant, aan het denken zettend leesvoer.

artikelen

Beeldessay: Achter het werk verscholen – Rianne Bouter

In haar beeldessay toont Rianne Bouter een deel van haar werk als studente Fashion Design aan de HKU. Zo maakte ze accessoires van ijs met vloeistof, dat een uniek spoor op kleding achterlaat tijdens het smeltproces. Ook beschrijft ze een project, waarin de kleding gebaseerd is op een gedicht van Herman de Coninck.

Artikel: Struggle on Two Fronts – Tommy van Avermaete

In dit artikel, geschreven door Tommy van Avermate, wordt er gezocht naar de politieke betekenis van de esthetiek in Godards la chinoise. De film wordt bestempeld als revolutionair voor zijn tijd en de aspecten die hiervoor zorgen (cinematografische methodes, esthetica en stijl) komen in dit artikel aan bod. Met gebruik van de op Mao Zedong geïnspireerde term Double Struggle volgt er een conclusie over de revolutionaire stijl van Godards film.

Artikel: De Nederlandse Publieke Omroep als publieke ruimte

Het begrip ‘publieke ruimte’ wordt in het artikel van Lisa Kuijvenhoven vanuit verschillende invalshoeken belicht. Aan de hand van dit begrip en Habermas’ theorie plaatst zij een kritische noot bij de bijdrage van de NPO aan de publieke ruimte. In hoeverre positioneert de NPO zich als publieke ruimte?

Interview: Kunstmatig van nature – Semra Dedeoglu & Lisanne Sauveur

In het interview van Semra Dedeoglu en Lisanne Sauveur met Jos de Mul, hoogleraar filosofie en gespecialiseerd in mens en cultuur, kijkt BLIK naar de rol van de filosoof en de kunstenaar in de hedendaagse samenleving. Ook komt de oorsprong van zijn fascinatie voor communicatie- en informatietechnologieën uitvoerig aan bod.

Essay: Film Noir Femmes – Yasmin Wegman

In dit essay betoogt Yasmin Wegman dat er te veel nadruk wordt gelegd op de femme fatale in de film noir. De femme fatale in een film is diegene die de man uiteindelijk doodt met haar seksualiteit. Er wordt beargumenteerd dat de aandacht op de femme fatale voornamelijk kon ontstaan door de grote hoeveelheid mannen binnen de filmindustrie. Yasmin Wegman concludeert dat er op een andere manier gekeken moet worden naar de femme fatale, waaruit zal blijken dat het beeld hiervan een deceptie is, ontworpen door de vrouwonvriendelijke man uit de jaren vijftig. 

Column: Is de CD-liefhebber een uitstervend ras? – Jana Houben

In haar column schrijft Jana Houben over het fenomeen van het uitsterven van de cd. Jana mist een stukje romantiek rondom het beluisteren van muziek, nu alles tegenwoordig via de computer gaat. Haar column eindigt echter met een positieve klank, namelijk hoop op de revival van de cd; het gebeurt immers ook met de lp.

Benieuwd naar de hele artikelen? Bestel dan hier BLIK #7.1