BLIK #5.0

Essay: Rampspoed geboren, authenticiteit verloren? Over authenticiteit en restauratie – David van Alten

Welk effect heeft restauratie op de authenticiteit van een kunstwerk? Dat is de vraag die David van Alten beantwoordt in dit essay. Hij benadert deze vraag vanuit een filosofisch oogpunt. De definities van authenticiteit en resauratie worden gegeven en er wordt een vergelijking getrokken met het debat rond de uitvoering van oude muziek. Hiervoor wordt een vergelijking gemaakt met een moderne uitvoerder van klassieke stukken, zoals Mozert en Bach en een restaurateur van een schilderij; beiden zijn immers in een strijd verwikkeld om de authenticiteit van het origineel te benaderen.

Artikel: Riefenstahls gebrek: Een onderzoek naar de mogelijkheid van propagandakunst – Tijn Sinke

Propaganda heeft automatisch een negatieve bijklank door de verschikkingen van de Tweede Wereldoorlog en de manier waarop propaganda hier een grote rol in heeft gespeeld. Echter, kunst is ook een onderdeel van propaganda. Kunnen kunstwerken die ingezet zijn voor een verderfelijk ideaal tegelijkertijd mooi zijn? In hoeverre speelt moraal überhaupt een rol bij het beschouwen van kunst? Propaganda kan men zien als werken die expliciet zijn gemaakt voor de verspreiding van een bepaalde boodschap: het publiek moet overtuigd worden en mensen worden aangespoord tot handelingen die de propagandamakers beogen. De belangrijkste vraag die hierbij hoort en die Tijn Sinke probeert te beantwoorden in zijn artikel is: kan dit soort propaganda ook kunst zijn? En waar ligt dan de grens tussen propaganda en kunst?

Interview: Hybrid Spaceman I – Frans Vogelaar – Max Urai

Max Urai interviewt professor Frans Vogelaar, die professor hybrid space is op de Kunsthochschule für Medien in Keulen. In dit interview vraagt Urai hem naar de weg die de professor heeft afgelegd om uiteindelijk weer terug te komen in het onderwijs. Ook wordt er verder ingegaan op het begrip hybrid space en de inspiraties van de professor om juist in deze richting te doceren.

Interview: Hybrid Spaceman II – Eric Fluitenberg – Margot van Dijk

Margot van Dijk interviewt Eric Kluitenberg. Kluitenberg is mediatheoreticus en expert op het gebied van hybrid space. Er wordt ingegaan op wat het begrip hybrid space inhoudt en waar het zijn oorsprong vindt. Ook wordt ingegaan op het gebruik van hybrid space in de praktijk door Kluitenberg.

Essay: Het oeuvre van Alex van Warmerdam: De kunstenaar als immateriële arbeider – Carola van Dijk

In dit essay spitst Carola van Dijk zich toe op het belang van het oeuvre voor artistieke beoordeling door de criticus. Om dit te analyseren gebruikt zij theorieën van Boltanski en Thévenot met betrekking tot de zes werelden en de projectiestad, en theorieën uit teksten van Pascal Gielen over kunst en het postfordisme. Met deze theorieën wordt een beter inzicht verkregen in het cinematografisch oeuvre van Alex van Warmerdam. Met de kritieken op zijn productie <span style=”font-variant: small-caps;”>de laatste dagen van emma blank</span>, zowel in Nederland als in het buitenland, analyseert Van Dijk de filmische loopbaan van Alex van Warmerdam in het kader van de gegeven theorie.

Beeldessay: Herzie hergebruik: Survival of the Structures – Prins Christel

Vrijwel alle recycling is downcycling: materiaal degenereert met elk nieuw leven dat het begint. Dat de stof niet meer in zijn oorspronkelijke vorm te gebruiken is, heeft verschillende oorzaken. In dit beeldessay laat Prins Christel (pseudoniem) uitvergrote materialen zien.

Artikel: Who framed Roger Zappit: How Algorithms Frame the Viewer – Samuel Zwaan

Met de komst van TiVo, een digitale videorecorder, komen bepaalde implicaties kijken, zo betoogt Samuel Zwaan. TiVo heeft de mogelijkheid om het kijkgedrag van zijn kijker te leren via algoritmes. Hierdoor kunnen er suggesties gedaan worden over wat de kijker wil zien. De vraag die Samuel in dit artikel probeert te beantwoorden is hoe een apparaat als TiVo de kijker leidt als hij televisie kijkt. Om deze vraag te beantwoorden wordt het artikel “Van Homo Erectus tot Homo Spaiens” van professor Jos de Mul gebruikt.

Column: Einsteins gelijk – Philip Versteeg

Philip Versteeg probeert in deze column antwoord te geven op de vraag waarom er zoveel moeite wordt gedaan om het Higgsdeeltje te vinden en waarom hier zoveel aandacht aan wordt besteedt. Hij neemt ons mee in de ontwikkeling van de zoektocht naar het Higgsdeeltje.

Benieuwd naar de hele artikelen? Bestel dan hier BLIK #5.0.