BLIK #4.0

 BLIK #4.0 verscheen net voor de kerst in 2010. In deze editie bevindt zich een gevarieerd palet aan artikelen, met onderwerpen uiteenlopend van filmmuziek tot kunstfilosofie. De column gaat over het nut van (hedendaagse) film- en kunstkritiek, en de filmanalyse van cruel intentions is een theoretisch en analytisch pareltje. Tussen al het theoretische geweld bevinden zich ook mooie illustraties van Vera van Groos en een interview met mediafilosoof Jos de Mul. Kortom, een rijk eerste nummer van het academisch jaar 2010-2011. 

ARTIKELEN

Essay: een klinkende adaptatie: een onderzoek naar plaats van filmmuziek in adaptatietheorie – edith van der heijde

Edith van der Heijde belicht in haar essay, een bewerking van haar bachelorscriptie voor Theater-, film- en televisiewetenschap, hetgeen wat vaak over het hoofd wordt gezien aangaande de adaptatie van literatuur in film: de filmmuziek. Zij analyseert hoe de muziek, net als het visuele en verbale element, bijdraagt aan de constructie van het narratief van de film. Zo beantwoordt ze de vraag: op welke manier kan filmmuziek geplaatst worden binnen de kaders van adaptatietheorie?

artikel: Rolling Faster than a White Wall. Revising Romantic Aesthetics in cruel intentions – judith kohlenberger

In deze filmanalyse gaat Judith Kohlenberger op eigenzinnige wijze op zoek naar verborgen aspecten van de Romantiek in cruel intentions. De film is een vertaling van Pierre Choderlos de Laclos’ achttiende-eeuwse roman Les Liaisons Dangereuses en lijkt vooral kenmerken van de Byronische held(in) te hebben, achtergebleven in de rol van Sarah Michelle Gellar. Kohlenberger gebruikt theorieën van Edmand Burke, Immanuel Kant en Barbara Freeman om de film feministisch te interpreteren.

essay: Rethinking the Aura as Theoretical Operator – wytze koppelman

In dit essay betoogt Wytze Koppelman het gebruik van Walter Benjamins concept van aura als theoretical operator om hedendaagse ontwikkelingen in de receptie van film te analyseren. Hij bestudeert hiervoor Benjamins werk The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction.

interview: Jos de Mul, De wereld als database – rob van grinsven & samuel zwaan

Rob van Grinsven en Samuel Zwaan van BLIK interviewden Jos de Mul, één van de belangrijkste hedendaagse Nederlandse filosofen op het gebied van nieuwe media en digitale cultuur, over zijn visie over filosofie, media en technologie. Hieruit volgde een interessant gesprek, waaruit blijkt dat De Mul stelt dat technologie niet los te zien is van het menselijk handelen. Technologie bepaalt ons hele zijn, de hele structuur van onze samenleving: de wereld als database.

essay: Uit de leunstoel gegrepen: filosofisch grasduinen door de kunst – daniël vis

Daniël Vis analyseert wat de functie en reikwijdte van de kunstfilosofie is. In het eerste deel bespreekt hij de altijd terugkerende vraag: wat is kunst? Vervolgens laat hij de definitievraag achterwege en kijkt hij kritisch naar het spanningsveld tussen filosofie en kunst. Daarbij betrekt hij ook de intersubjectiviteit binnen de esthetische ervaring.

Column: Death of a Salesman – max urai

In deze column is Max Urai kritisch over de hedendaagse filmkritiek. Hij vindt het begrijpelijk dat de filmkritiek tegenwoordig niet meer zo goed en belangrijk is als vroeger, maar vindt het ook een probleem. Max vindt dat we ons achter de oren moeten krabben en proberen de kritiek weer te laten gelden, ook al zal dat niet makkelijk worden.

Benieuwd naar de hele artikelen? Bestel dan hier BLIK #4.0