BLIK #3.2

BLik3_2De teneur van deze BLIK draait om de relatie tussen ‘de werkelijkheid’ en de representatie ervan, en met name om hoe deze twee voortdurend verward worden. Wat is werkelijk? lijkt de wetenschappelijke vraag bij uitstek. De vraag lijkt onbeantwoordbaar, maar blijft niettemin intrigerend. Wat maakt dat sommige media een objectieve status van representatie toegeschreven wordt? Is deze status onaantastbaar of kunnen we hier wel degelijk vraagtekens bij zetten?

ARTIKELEN

Interview: Teun Dubbelman, de avatar als excuus – Samuel Zwaan

In de gamestudies is het prototypische debat bij uitstek dat van enerzijds de narratologische benadering, waarin een verhaal vertellen central staat, en anderzijds de ludologische benadering, waarin de notie van het “spel” centraal staat. Teun Dubbelman, promovendus aan de Universiteit Utrecht binnen de projectgroep GATE van de werkgroep Mediastudies, poneert in zijn onderzoek een derde onderbelicht perspectief; dat van de onmiddellijke lichamelijke ervaring van de speler. Dubbelman betoogt dat deze fenomenologische benadering, die hij met de term presence’ benoemt, tot nieuwe inzichten kan leiden binnen zowel de wetenschap als de praktijk van games.

Artikel: Seeing is believing. Fotography and the real in Joan Fontcuberta’s Sputnik – Patricia de Vries

In her article, Patricia de Vries analyses Joan Fontcuberta’s archival installation artwork Sputnik. This artwork confronts us with questions about the truth, veracity and certainty of archival image-documents and historical memory. It exposes our tendency to gullibly rely on historical information for interpreting and understanding historical events and thus humbles our notion of the authority of history. With Sputnik, Fontcuberta succeeds excellently in challenging the prevailing trust in the authority of photography as archival source material on the basis of which history is written.

Verslag: In gesprek met Lili Rademakers – José van Leeuwen

What are the experiences when faced with interviewing the testsubject of the researchproject? In this essay, José van Leeuwen narrows down her own experiences and problems while visiting and interviewing her test subject Lili Rademakers, while also giving the profits gained by the experience.

Artikel: Technologie als modern verlangen: een herdefiniëring van technologisch imaginaire – Rob van Grinsven

In zijn artikel onderzoekt Rob van Grinsven het concept van het technologisch imaginaire zoals dit gebruikt wordt in de Media- en Communicatiewetenschappen. Hij constateert een onduidelijk en divers gebruik en besluit hiertoe het concept te herdefiniëren door terug te gaan naar de oorsprong van de term, zoals deze door Jacques Lacan is geformuleerd. Het artikel is een bewerking van het hoofdstuk over het technologisch imaginaire uit zijn eindscriptie ‘Het Netwerk Imaginaire: Een analyse van de netwerkmaatschappij als metafoor van het moderne verlangen’.

Beeldessay: Geen restaurant zonder betekenis – Louise O. Freco & Helen Westerik

Sinds het ontstaan van de film worden alle aspecten van het leven door regisseurs verbeeld. Eén van de meest verbeelde dagelijkse handelingen is het eten, met daarbij als vaak terugkerende locatie het restaurant of de snackbar. In dit beeldessay stellen hoogleraar Louise O. Freco en Helen Westerik dat het restaurant en eten in het algemeen een belangrijke plaats hebben in de meest uiteenlopende films.

Artikel: Constructing Kurdish Nationalism. On the emergence of a contemporary Kurdish identity – Martijn van Best 

In his article Martijn van Best argues that Kurdish Nationalism is not the result of an awareness of essential, ancient identity, but rather a construct that was devised by scholars and writers in the twentieth century, using earlier bodies of work that supposedly referred to an ancient, glorious past. According to Van Best, it is only during the late nineteenth and early twentieth centuries that these ideas were developed as a response to other nationalization projects by neighbouring peoples. Armed rebellions by Iraqi and Turkish Kurds and a semi-autonomous Kurdistan in Iraq would not have emerged if it was not for the intentional campaigning by advocates for national awareness in earlier years.

Column: Digitale Zelfmoord – Matthijs Koele 

In zijn column schrijft Matthijs Koele over digitale zelfmoord van internet accounts, de bevrijding, de problemen en de onmogelijkheid ervan.

Benieuwd naar de hele artikelen? Bestel dan hier BLIK #3.2