BLIK #3.1

Blik3_1Met trots presenteren we je de nieuwste, extra dikke editie van tijdschrift BLIK! Deze editie staat geheel in het teken van de FAQ Masteravond MCW die de redactie in maart 2010 organiseerde aan de Universiteit Utrecht. Verschillende studenten, promovendi en docenten spraken op deze avond over hun onderzoek, stage of hun carrière na de studie. In de verschillende artikelen, essays en het interview in deze editie krijgt een aantal van hen de ruimte om dieper in te gaan op hun onderzoek of huidige carrière.

ARTIKELEN

Interview: Bram Hendrawan, Niet alleen Javanen op de beeldbuis – Sarie Soewargana & Jan-Willem van der Mijde

In het interview met Bram Hendrawan (cum laude Mediastudies, UvA) ondervragen onze redacteurs Hendrawan over zijn promotieonderzoek, waarin de bijdrage van televisiezenders aan het democratiseringsproces van Indonesië centraal staat en de Mozaïek-subsidie van 200.000 euro die Hendrawan toegewezen kreeg van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek om dit onderzoek uit te kunnen voeren.

Artikel: Voetbal en de Nederlandse samenleving: verbindende kracht of bevestiging van etnische stereotypen? – Jacco van Sterkenburg

Jacco van Sterkenburg onderzoekt in zijn artikel de rol van voetbal op televisie in de beeldvorming over etniciteit. Van Sterkenburg bekijkt met een Cultural Studies inslag het voetbalcommentaar op (veelal onbewuste) etnische uitspraken.

Artikel: The Process Layer: het schilderij in het tijdperk van kunstmatig gegenereerd palimpsest – Tom van de Wetering

In zijn artikel beargumenteert Tom van de Wetering dat de lagen in een schilderij overeenkomsten en verschillen vertonen met de Layers-functie in programma’s als Photoshop. Hij onderzoekt hierbij de mogelijkheden van het onderzoeken van dergelijke digitale palimpsesten.

blik3.1Cartoon: Terror Tone Timothy – Steven Kraan

 

 

Beeldessay: Gifted: what is your popularity worth? – Levien Nordeman & Tijmen Schep

Levien Nordeman en Tijmen Schep, beide afgestudeerd aan de master Nieuwe Media en Digitale Cultuur aan de Universiteit Utrecht, onderzoeken met hun project Gifted de sociale netwerken van de toekomst. Met behulp van een systeem waarmee perceptie gemeten wordt aan de hand van waardeoordelen die mensen elkaar toekennen, proberen zij noties als privacy, perceptie en de consequenties van de blik van de ander voor het individu te bevragen.

Artikel: Framing terrorism. Good versus Evil? ‘jihadist’ terrorism on television and in the blogoshpere – Koen Leurs

Koen Leurs onderzoekt in zijn artikel de discoursvorming in traditionele en nieuwe media in het Westen en Midden-Oosten met betrekking tot de berichtgeving over terrorisme. Hij hanteert hierbij specifiek de idee van “framing”; inkadering van het ‘zelf’ en de ‘ander’. Zijn casus heeft betrekking op CNN, Al-Jazeera en verscheidene Blogs in de Verenigde Staten en het Midden-Oosten.

Essay: Een kwestie van een kritische blik: verslag van een beeldresearcher – Lizzy van Winsen

In dit verslag beschrijft Lizzy van Winsen haar ervaringen als redacteur van het televisieprogramma andere tijden. Ze gaat in op de uitdagingen die in het maken van afleveringen opduiken, de techniek van het doorspitten van archieven en de relevantie van haar opleiding als Mediawetenschapper voor het doen van dit werk.

Artikel: Het cabaret voorbij: cabaretontwikkelingen van de afgelopen veertien jaar – Annalin van Putten

Annalin van Putten gaat in dit artikel, gebaseerd op haar afstudeerscriptie voor Theaterwetenschap aan de Universiteit Utrecht, op onderzoek naar de Nederlandse kleinkunstontwikkelingen van de afgelopen veertien jaar.

blik3.1Cartoon: Sick Sense Samuel – Steven Kraan

 

 

Essay: Grenzenloos cultuurbeleid? – Toine Minnaert

In zijn artikel geeft drs. Toine Minnaert een voorproefje van zijn promotieonderzoek naar het Nederlandse cultuurbeleid. Hij gaat hier met name in op het internationale cultuurbeleid van Nederland aan de hand van hedendaagse netwerk politiek.

Column: Met rijf en toorts de straat op! – Rob van Grinsven

In zijn column schrijft Rob van Grinsven over de noodzaak van activisme onder studenten. De zijns inziens kenmerkende daadloosheid van de hedendaagse student leidt niet alleen tot een verschraling van protesten voor het opkomen van eigen belangen, maar – in het verlengde hiervan – een inactiviteit van de participatie van wetenschappers in het populaire debat.

Benieuwd naar de hele artikelen? Bestel dan hier BLIK #3.1