BLIK #3.0

BLik3_0Vlak voor de jaarwisseling trapte tijdschrift BLIK in december 2009 zijn derde jaargang af met BLIK 3.0. Door onze nieuwe vormgever in een evenzo nieuw jasje gestoken én met meer ruimte voor foto’s en ander werk van kunstenaars. In dit zeer gevarieerde nummer lopen de bijdragen uiteen van de opkomst en ondergang van de discosubcultuur en het identiteitsverdiepende potentieel van weblogs, tot aan het innovatieve gebruik van nieuwe media in de Nederlandse en Amerikaanse politiek en een betoog voor onderzoek naar televisie als cultureel geheugenpraktijk.

ARTIKELEN

Interview: David Nieborg, Getwitter in de politieke arena – Jan-Willem van der Mijde & Sarie Soewargana

UvA docent Nieuwe Media David Nieborg vertrok eind 2008 naar de Verenigde Staten, waar hij betrokken raakte als vrijwilliger voor het campagneteam van presidentskandidaat Barack Obama. Mede door innovatief gebruik van nieuwe media wist Obama een grote achterban op te bouwen. In het interview spreekt Nieborg over de rol van nieuwe media in Obama’s verkiezingszege en het huidige cynisme in de Nederlandse politiek.

Artikel: Egoblog, digitale therapie: weblogs als identiteitsverdieping? – Mike Martèl

In zijn artikel onderzoekt Mike Martèl de verdiepende of therapeutische werking die weblogs kunnen hebben op de identiteit van de blogger. Het schrijven van een weblog wordt hierin beschreven als een ‘zelftechniek’ – Michel Foucaults term voor historische technieken om het zelf te veranderen – en wordt onderzocht op een identiteitsverdiepende werking aan de hand van de identiteitsfilosofieën van Charles Taylor en Jürgen Habermas. Aan de hand van deze filosofen wordt de vraag gesteld wat identiteit is, en hoe de technologie hier een verdiepende invloed op kan hebben.

Beeldessay: Courier Cars – Florentijn Hofman

Kunstenaar Florentijn Hofman werpt met zijn werken nieuw licht op het functioneren van de kunst buiten officiële ruimtes zoals musea en galerieën. Zijn project Courier Cars (2004-2007) was een dagelijkse performance die balanceerde op het randje van bedrog en humor.

Interview: Reinder Rustema, Democratiespel.n: elke dag verkiezingen – Jan-Willem van der Mijde & Rob van Grinsven

In het interview met Reinder Rustema, docent Nieuwe Media aan de UvA en oprichter van verscheidene e-democracy initiatieven, vertelt hij over Democratiespel.nl. Het democratiespel (dat zich toentertijd nog in de ontwikkelingsfase bevond) is een online roleplaying game dat de werking van politieke besluitvorming voor iedereen toegankelijk moet maken. Met als belangrijk verschil met ‘de politiek in Den Haag’: élke dag verkiezingen, dus elke dag afrekening.

Artikel: You should be dancing, yeah!: idoolvorming, identiteit en dans – Robin van Deutekom

Robin van Deutekom onderzoekt in haar artikel de opkomst en ondergang van de discosubcultuur. Het discotijdperk stond aan de basis van een radicale omslag in de gangbare clubhiërarchieën. Niet eerder vormde dans als sociale activiteit zo’n overheersende karakteristiek en verbindende factor binnen een alternatieve ‘leefwijze’. Vanuit disco’s opstandige, rebelse karakter ontstond het idee dat op de dansvloer iedereen gelijk was, ongeacht geaardheid, ras of sociale achtergrond. Van Deutekom beargumenteert dat dit ideaal echter een utopie was: paradoxaal genoeg vormden de grondslagen van disco tevens diens doodsslag.

Essay: Herinneringen op de beeldbuis: televisie als geheugenpraktijk – Berber Hagedoorn

In haar essay stelt Berber Hagedoorn dat de grote onzekerheid betreffende de vorm waarin televisie in de toekomst zal voortbestaan, meer en meer leidt tot nostalgie voor televisies verleden. Hagedoorns promotieonderzoek “Repurposing Television’s Past: Archived TV, History and Memory in the Multiplatform Era” positioneert zich binnen deze context en pleit voor onderzoek naar televisie als een geheugenpraktijk. In een periode waarin televisie diepgaande veranderingen aan het ondergaan is, kan dit onderzoek nieuwe inzichten bieden in cultureel geheugen én televisie als een medium in transitie in het huidige medialandschap.

Column: Oude acteurs in een nieuw jasje – Steffen van Zundert

Student Theater-, Film- en Televisiewetenschap Steffen van Zundert heeft twijfels bij de verregaande inzet van digitale beeldtechnieken ter ondersteuning van de filmacteurs performance: welk deel van de acteerprestaties is aan de acteur toe te schrijven en welk aan het technische team?

 Benieuwd naar de hele artikelen? Bestel dan hier BLIK #3.0